REGULAMIN

Wielkopolskiego Centrum Samoobrony i Bezpieczeństwa

 1. Przystępując do treningu oświadczasz, że Twój stan zdrowia pozwala na udział w rekreacyjnych zajęciach samoobrony. Jesteś też świadomy/a ryzyka, jakie niesie za sobą uprawianie aktywności fizycznej, w szczególności urazy, kontuzje.
 2. Pierwsze zajęcia są gratis, z wyjątkiem zajęć indywidualnych.
 3. Opłata za karnet następuje z góry do 10. dnia danego miesiąca.
 4. W razie niewykorzystania karnetu, opuszczenia zajęć, zajęcia nie przechodzą na kolejny miesiąc, nie zwracamy też kwoty za niewykorzystany karnet.
 5. Zajęcia indywidualne można odwołać maksymalnie 24h przed planowaną godziną rozpoczęcia.
 6. W przypadku organizacji szkoleń/eventów pobieramy zadatek w wysokości 20% wartości zamówienia. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkolenia.
 7. W przypadku rezygnacji mniej niż 24h przed treningiem indywidualnym, trening uważa się za zrealizowany. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę jak za odbyty trening.
 8. Do zajęć przystępujesz mając świadomość ryzyka jakie niesie za sobą aktywność fizyczna, w szczególności ryzyka urazów, kontuzji, uszczerbku na zdrowiu.
 9. W przypadku rezygnacji z udziału w seminariach i szkoleniach, opłata nie podlega zwrotowi. Można ją przepisać na inną osobę lub przełożyć na najbliższe odbywające się warsztaty.
 10. W razie przepisania opłaty na najbliższe warsztaty i nie wzięcia udziału, opłata przepada.
 11. Każdy Uczestnik zajęć jest zobowiązany zmienić obuwie przed wejściem na salę. Obuwie do treningu nie może być wcześniej używane na zewnątrz.
 12. W przypadku stwierdzenia braku obuwia zmiennego, Uczestnik może zostać poproszony o trening na boso.
 13. Udział w treningu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Aktualizacja: 04.12.18