REGULAMIN

Wielkopolskiego Centrum Samoobrony i Bezpieczeństwa (WCSiB)

Zajęcia są przedmiotem odpłatnej usługi obejmującej rezerwację miejsca na sali w danym terminie oraz przeprowadzenie zajęć technicznych.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisane Oświadczenie zdrowotne.

 1. Opłaty za zajęcia
  1. Pierwsze zajęcia grupowe dla nowego Klienta są jednorazowo bezpłatne.
  2. Karnet obowiązuje na konkretne terminy zajęć w danym miesiącu kalendarzowym. Terminy te są zgodne z grafikiem zajęć dostępnym na stronie internetowej WCSiB https://samoobrona-poznan.pl/zajecia/grafik-zajec/
  3. Cennik zajęć oraz wykaz aktualnych promocji dostępny jest na stronie internetowej WCSiB https://samoobrona-poznan.pl/cennik/
  4. Opłata za karnet zgodnie z cennikiem obowiązuje gdy jest uiszczona z góry do 10. dnia danego miesiąca. Brak wpłaty skutkuje wysokością ceny każdego treningu jak za “pojedynczy trening”.
  5. W przypadku organizacji szkoleń lub eventów dla firm i grup zorganizowanych WCSiB pobiera bezzwrotny zadatek w wysokości 20% wartości zamówienia.
 2. Odwoływanie zajęć
  1. Odwołanie rezerwacji sali, czasu instruktora i opłaty za zajęcia jest możliwe nie później niż 24h przed treningiem indywidualnym.
  2. Karnet obowiązuje na konkretne terminy zajęć w danym miesiącu kalendarzowym i brak obecności Klienta na zajęciach nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty.
  3. Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy oraz 24.12 i 31.12. Zajęcia te nie podlegają odrobieniu.
  4. Zadatek na szkolenia i eventy dla firm lub grup zorganizowanych nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z wydarzenia.
  5. W przypadku rezygnacji z udziału w seminarium lub warsztacie, które odbywa się w wyznaczonym terminie i miejscu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Jednorazowo miejsce na te zajęcia można przepisać na inną osobę lub odrobić w najbliższe odbywające się seminarium lub warsztaty.
 3. Strój na zajęciach
  1. Każdy Uczestnik zajęć jest zobowiązany zmienić obuwie przed wejściem na salę lub ćwiczyć boso. Obuwie do treningu nie może być wcześniej używane na zewnątrz.
  2. Przed zajęciami należy zdjąć biżuterię, zegarki i inne przedmioty mogące narazić innych na uszczerbek na zdrowiu.
 4. COVID-19 – zasady bezpieczeństwa
  • obowiązkowo zdezynfekuj ręce przed wejściem na obiekt oraz przed treningiem oraz po nim,
  • można korzystać z szatni i prysznica, 
  • można korzystać z WC, 
  • obowiązuje czyste obuwie na zmianę, przed wejściem na salę treningową, 
  • co prawda nie ma wytycznych co do zachowania odstępu w czasie ćwiczeń, ale treningi postaramy się poprowadzić tak, żeby ten kontakt ograniczyć (oczywiście w ramach zdrowego rozsądku 🙂 ). 
  • masz gorączke, kaszlesz, źle się czujesz – zostajesz w domu. Osoby, co do których zachodzi podejrzenie choroby – nie zostaną wpuszczone na trening.